گفتگو با ما

نام شما (باید)

آدرس پست الکترونیکی شما (باید)

درباره

پیام شما

درباره ما

درود بر هم میهن گرامی

به آگاهی شما رسانده می شود  سایت اهورانیوز به زرتشتیان و یا هیچ گروه سیاسی دیگر بستگی و پیوندی ندارد.

رویکردهای  سایت اهورا نیوز:

1. اهورانیوز در راستای اندیشه های نیاکان و رویکردهای خردمحورانه است.

2. سایت در چهارچوب فرهنگ و قوانین عمومی کشور است .

3.  به جریان خاص سیاسی وابستگی  ندارد.
4. برابری و برادری و احترام به همه قومیتها
عرب و ترک، ترکمن، کرد،لر و فارس، بلوچ ،تات، تالش، گیل، مازن، ارمنی و آذری و مندایی و زرتشتی، آشوری، یهودی و دیگر قومیتها از دیگر کشورها
5. پاسداری از زیست بوم(محیط زیست) جنگلها و طبیعت و حیات وحش
6. کمک به بهداشت تن و روان و اگهی رسانی درباره سموم ، زیان های اعتیاد و دخانیات و الکل و..
7. اگهی رسانی درباره محیط زیست، نینداختن زباله در زیست بوم شهری و برون شهری و طبیعت
8. گسترش و کمک به بنگاههای کارآفرینی
9.  گسترش و پاسداری از خرده فرهنگ ها، زبانها و آیین های بومی و محلی
10. تلاش به نزدیکی و پیوند و پیشرفت ملت های ایران، افغانستان و تاجیکستان
11. گسترش فرهنگ ایرانی بویژه آیین نوروز در آسیای میانه، قفقاز و دیگر کشورها
12. آگهی رسانی درباره جشنهای باستانی و ایرانی در راستای شادی افزایی و پویایی فرهنگی و نو-روآیی آنها
13. گسترش فرهنگ ایرانی در راستای پاسداری از جنگل و باغداری در کشور
14. در راستای گیاه خواری و خام خواری و پرهیز از گوشت خواری و حمایت از حیوانات

گروپ یاهوی سایت با نام قدیمی :  گروه پارسه نیوز

4,752 نگاه

پاسخ دهید