Category: اجتماعی

جنبش ملی سده

sadeh

پندار نیک گفتار نیک و کردار نیک

درود بر ایران دوستان گرامی
همانطور که انتظار می رفت دوباره مانند سالهای پیش جشن سده در بی توجهی و مظلومیت بیشتر آمد و رفت.
مانند مادری اندوهگین تنها و مهربانی که بر در خانه ات می زند و تو در را نمی گشای.
اما در هر حال امسال نشانه های متفاوتی دیده شد و آن حساسیت و نگرانی گروهی به فراگیر شدن این جشن بود که خودد نشانه مبارکی از زنده شدن این جشن است.
این جشن از سه جشن بزرگ و بسیار مقدس ایران باستان است نوروز مهرگان و سده
اما تیرگان، اسفندگان و گاهان ها و دیگان و جشن های ماهانه ديگر در درجه بعدی اهمیت جای دارند.
در این برگه ما تلاش داریم این جشن مقدس و سپند را به جایگاهش برسد. بیشتر →

جنبش ملی گرایی نوین ایران

%d9%85%d9%84%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c

ناسیونالیسم دو چهره دارد. چهره زشت و چهره زیبا.  توهین و تحقییر نژادهای دیگر روی زشت ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم باید در ذات خود انترناسیونالیسم را هم به دنبال داشته باشد.

لینک اینستاگرام حزب اینجا

لینک فیسبوک حزب اینجا

چشم اندازی که در آینده یکی از احزاب ایران خواهد شد:

متاسفانه این روزها جریان های ملی گرایی در ایران سر درگم هستند و هر گروهی داعیه ملی گرایی ایرانی است. برخی در ایران اصلا ظاهر ملی ندارند حتی بیانات ضد ملی دارند اما در باطن با جان خود برای ایران معامله می کنند. مثل جوان های مذهبی شیعه و معتقد که ملی گرایان اصیل هستند و غیرت دارند هر چند چیزی از مفاهیم سیاسی ملی گرایی ندانند یا ممکن است برداشت اشتباه داشته باشند یا حساسیت به دلایل تاریخی داشته باشند که البته حق دارند.

برخی خود را جبهه ملی میدانستند اما جزایر سه گانه ایران را اماراتی می دانستند و اقدام شاه در بازگشت آن را صهیونیستی و اسراییلی دانسته و ایران را اشغالگر می دانستند. یا واگذاری بحرین به انگلیس که توسط مصدق انجام شد. یا شخصی مثل بختیار ملی گرا چه شاهپور چه تیمور که با دولت عراق ضد ایران همکاری می کردند.  بیشتر →

چهل روز در حسرت زندگی

%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%db%8c%d9%84-07

انسانها دائم در حال مقایسه کردن خود با دیگران هستند و اکثر انسان ها، دیگران را از خود خوشبخت تر می دانند اما  گاهی حادثه ای رخ می دهد که شما می فهمید تا چند روز پیش از خوشبخت ترین انسانها بوده اید و خود آگاه نبودید.

همین که بتوانی سرت را تکان بدهی و بچرخانی یا این که بتوانی بحالت درازکشیده بخوابی و در رخت خواب به هر سو که می خواهی بدنت را بچرخانی. یک بیماری ساده قولنج سینه و سرماخوردگی توامان به شما می فهماند که هر تکان کوچک سر و دست بدون احساس سوزش ناشی از شلیک گلوله در پشت، چه نعمت بزرگی است.

وقتی نفست راحت از سینه بدون درد بالا بیاد این یعنی تو خوشبختی. وقتی بتوانی راه بروی و کارهای خودت را انجام بدهی این یعنی تو خوشبختی. این طورها موقع ها حاضری جزو پست ترین قشر افراد در جهان می بودی یا یک نوکر و غلام  می بودی ولی سالم و عادی بودی. یعنی راحت حرف بزنی راحت راه بروی سرت را بچرخانی. این یعنی تو خوشبختی.

جنبش ملی آریان

tadschikistan

جنبش ملی آریان به دنبال یگانه شدن سه ملت برادر ایران آریان و تاجیکستان است
این جنبش پیشنهاد می دهد افغانستان به آریان تغییر نام یابد. این نام زیباترین نام کشورها در میان کشورهای جهان خواهد بود
آریان مهد تمدن پارسی ایرانی زرتشتی و بزرگان و دانشمندان ایران زمین و بخشی از ایرانویچ اسطوره ای اوستا است.
جنبش ملی آریان پیشنهاد می دهد پرچم و درفش کشور افغانستان فعلی بعد از تغییر نام به آریان به سه رنگ سرخ سفید و سبز در آید که نماد کشورهای آریایی همم می تواند باشد با شیری در میانه و گل نیلوفر در دست بیشتر →