Category: تاریخ اسطوره

تغییر نام پاکستان

Goldsmith2

تا پیش از آمدن امپراتوری خبیث انگلستان به منطقه ما کشوری به نام پاکستان وجود نداشت و سرزمینی که اکنون پاکستان نامیده می شود منطقه مرزی ایران قدیم ( ایران+افغانستان)  و هند بود. ایران و هندوستان دو کشوری با فرهنگ باستانی زبان (اوستا و سنسکریت) ، اسطوره ها و حتی ایزدان یکسان بودند.

رودخانه سند مرز همیشگی ایران و هند بود. تا اینکه انگلستان مطابق با پیمان تحمیلی گلداسمیت، بلوچستان بزرگ را از ایران جدا کند. پیمان فین کنشتاین بین ایران و ناپلئون مقدمه تحریک انگلیس برای اشغال بلوچستان بزرگ شد.

امیر کبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه به اهمیت بلوچستان پی برده بود و دولت او توچه ویژه ای به بلوچستان نشان می داد و این توجه موجب شد بود قبایل  ایرانی بلوچ در وفاداری به  دولت مرکزی ایران مصمم بشوند و فریب دسیسه های انگلستان را نخورند. اما با بی کفایتی و فساد دربار قاچار و ترور امبیر کبیر بلوچستان بندریج از کنترل ایران خارج شد و انگلستان به بهانه ایجاد خطوط تلگراف و حفاظت از این خطوط، بلوچستان بزرگ ایران را اشغال کرد و حتی طمع به باقی بلوچستان در خاک کنونی ایران داشت. تهدیدات روسیه و ناپلنون برای خارج کردن هند از دست انگلیس موجب شد انها به فکر کمربند حائل بین ایران وهند بیافتند. ابتدا افغانستان را طبق معاهده پاریس از ایران جدا کردند و سپس بلوچستان بزرگ را طیق معاهده تحمیلی گلد اسمیت از ایران جدا کردند.

تاریخ کامل تجزیه پاکستان فعلی از ایران را اینجا بخوانید   جدایی پاکستان از ایران  بیشتر →

پریاپوس، الهه باروری یونان

غربی ها و یونانی ها عاشق برهنگی بودند کافی است به خدایان آنها بنگرید. موقعی که هخامنشیان لباس دوخته می پوشیدند یونانی ها فقط با پارچه دور خود می پیچیدند. الهه پریاپوس  مورد توجه همجنس بازان هم هست.

پریاپوس (به یونانی: Πρίαπος)، در اسطوره‌های یونان، ایزد حاصلخیزی باغ‌هاست. فرزند دیونوسوس و آفرودیته بود. قدی کوچک و خمیده داشت. به قدری زشت بود که مادر طردش کرد. عاشق یک پری به نام لویتس شد. زمانی که می‌خواست با او در حال خواب بیامیزد، صدای خری باعث بیدار شدن پری و فرار او شد. به این دلیل پریاپوس از خرها بیزار بود. بیشتر →

شکست ایران از روم در موصل

sasani2

گفته شده ایه غلبت روم و سوره روم درباره حوادث زیر بوده است

12 دسامبر 627 میلادی ارتش ایران در نینوا (موصل) از ارتش روم شرقی شکست خورد و این شکست آغاز پایان حکومت ساسانیان بر ایران بود. نهم دسامبر، خسرو پرویز میدان نبرد را ترک گفته و عازم بازگشت به تیسفون شده بود و 12 دسامبر با کشته شدن ژنرال رهازاد فرمانده نیروهای ایران، این نیروها دست به ترک صحنه جنگ و عقب نشینی زدند. خسروپرویز از سال 605 میلادی بدون اینکه ضرورت داشته باشد متصرفات روم را از همه جهات مورد حمله قرارداده و نه تنها سوریه و فلسطین بلکه مصر را هم تصرف و یک ستون ارتش او تا کنار دیوارهای قسطنطنیه پیش رفته بود. بیشتر →

پاپ شیطان اوربان دوم

تابلو مینیاتور مرگ لویی نهم طی محاصره تونس در جنگ صلیبی هشتم

پاپ اوربان دوم(به انگلیسیPope Urban II)(۱۰۴۲ –۲۹ ژوئیه ۱۰۹۹) یکی از پاپهای کلیسای کاتولیک روم بود و در مارس ۱۰۸۸ به مقام پاپ رسید و در سال ۱۰۹۶ فرمان اولین جنگ صلیبی را صادر نمود. او پاپی بود که گویا شیطان در جلد او بود و به دروغ های عجیب که به مسلمانان نسبت داد مردم اروپا را تحریک کرد تا به فلسطین حمله ببرند و باعث افروختن شدن جنگ بسیار خونین 200 ساله شد که صلبیون در آن از انجام هیچ گونه جنایتی فرو نگذاشتند در این جنگها همه می گویند صلیبیون شکست خوردند اما در حقیقت پیروز شدند. آنها اندلس را پس گرفتند و اروپا را یکسان سازی کردند و به پشتوانه همین جنگ توسعه علمی و نظامی چشمگیری پیدا کردند که به رنسانس و تسلط بر جهان منجر شد که تا به امروز ادامه دارد. بیشتر →