چهل روز در حسرت زندگی

%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a8%db%8c%d9%84-07

انسانها دائم در حال مقایسه کردن خود با دیگران هستند و اکثر انسان ها، دیگران را از خود خوشبخت تر می دانند اما  گاهی حادثه ای رخ می دهد که شما می فهمید تا چند روز پیش از خوشبخت ترین انسانها بوده اید و خود آگاه نبودید.

همین که بتوانی سرت را تکان بدهی و بچرخانی یا این که بتوانی بحالت درازکشیده بخوابی و در رخت خواب به هر سو که می خواهی بدنت را بچرخانی. یک بیماری ساده قولنج سینه و سرماخوردگی توامان به شما می فهماند که هر تکان کوچک سر و دست بدون احساس سوزش ناشی از شلیک گلوله در پشت، چه نعمت بزرگی است.

وقتی نفست راحت از سینه بدون درد بالا بیاد این یعنی تو خوشبختی. وقتی بتوانی راه بروی و کارهای خودت را انجام بدهی این یعنی تو خوشبختی. این طورها موقع ها حاضری جزو پست ترین قشر افراد در جهان می بودی یا یک نوکر و غلام  می بودی ولی سالم و عادی بودی. یعنی راحت حرف بزنی راحت راه بروی سرت را بچرخانی. این یعنی تو خوشبختی.

پاسخ دهید