نرکچول!

نرکچول گیاهی است که پایی آورنده خوب برای قند خون است. همچنین عصاره نر کچول ضد آفتاب قوی و روشن کننده پوست است

پاسخ دهید