گرگ درمانی و خاصیت دندان گرگ

گرگ درمانی و خاصیت دندان گرگ  گرگ درمانی و خاصیت دندان گرگ  اسرار گياهان دارويى جانور درمانى خواص دارویی گرگ فوائد و خواص انسان وحيوان‏ فواید دارویی گیاهان فواید درمانی جانوران فواید درمانی گرگ گرگ درمانی گرگ درمانی و خواص و فواید دارویی اجزای آن

گرگ‏
فواید: طلاى زهره آن جهت رفع تشنج، صرع، کزاز/ کشیدن زهره آن به چشم جهت تیرگى چشم و آب ریزش چشم/ حمول زهره آن مانع آبستن شدن/ آویختن دُم آن در چراگاه گاو تا زمانى که آویخته است گاو هر چقدر هم گرسنه باشد در آن داخل نشود/ ادرار را در کشتزار می پاشند تا چرندگان وارد نشوند

خوابیدن بر پوست آن جهت رفع قولنج یا کولنگ یا همان کول خوب است

از دندان گرگ گردنبند درست می کنند در اندونزی و آسیای جنوبشرقی رواج دارد

گردنبند دندان گرگ اصل (ساخت اندونزي) 

در زمان گذشته باستان بر اين اعتقاد بوده اند که آويختن دندان حيوانات وحشي بر گردن موجب افزايش قدرت، شهامت و اعتماد به نفس مي گردد.

يک گردنبند سمبليک بسيار خاص و تک

اگر دندان تقلبي باشد با شعله فندک آب مي شود.

– افزايش شهامت
– افزايش اعتماد به نفس

__________________________________________________
(۱). مخزن الادویه اسرار گیاهان دارویى جانور درمانى- مولف: عقیلى خراسانى- حاجى شریف- به کوشش: احمد مقدم- کاظم- ناشر: شرکت باورداران- حافظ نوین- محدث.

پاسخ دهید