سخنان جالب پروفسور البر اورتایلی درباره ایران

پروفسور البر اورتایلی با اینکه یک پان ترک خردگرا و میانه رو است بتازگی با فارسی بی بی سی گفتگوی زیبایی انجام داده و سخنان جالبی درباره ایرانیان زده است. با آنکه شیفته امپراتوری عثمانی و فرهنگ ترک هست اما سخنانش درباره ایرانی ها جالب است

سخنانی که ایرانیان باید از آن درس بگیرند و قدر کشور خود را بدانند

او گفت موقعی که من جوان بودم اروپایی ها تصور  کاملا متفاوتی نسبت به مردم ایران داشتند آنها مردم ایران را آقا و اشرف زاده می دانستند(همان نگاهی که اکنون به اعراب نفت فروش دارند) اما اکنون اروپایی ها مردم ایران را با فرهنگ و دانش و اهل کار می دانند و این تفاوت خیلی مهم و بزرگی است و تغییر بزرگی اتفاق افتاده است.

او گفت ایران برای ترکها همان نقشی دارد که یونان برای کل اروپا داشته است

او گفت ما سیستمهای اداری و حکومت داری مان را در دوره عثمانی ها از ایرانی ها گرفتیم و از دیرباز تحت تاثیر بودیم و از ازل برای ما وجود داشته و حتی پیش از اسلام از نفوذ تمدن ایران برخوردار بودیم و تنها تفاوت در گروه زبانی بین زبان ما و زبان فارسی که زبان آریایی است وجود دارد.

ما در طبیعت پرستی و شمنیسم خیلی از مذهب زرتشتی تاثیر گرفتیم. و در زندگی روزمره بعد از اسلام ، اساتید ما همه ایرانی بودند ما حتی الفبای مان را از ایرانی ها گرفتیم.

او همچنین درباره ایرانیان خارج از کشور صحبت کرد. گفت دو نیم میلیون ایرانی در خارج هستند و اکثرا نخبه و تحصیل کرده هستند و خیلی با مهاجران ترک فرق دارند. آنها بر آینده کشورشان تاثیر دارند اما مهاجران ما چنین توانایی ندارند. اینکه این دو میلیون فرهنگ خود را حفظ می کنند اعجاب آور است. آنها گنجینه هستند.

او همچنین گفت پیشرفت علمی ایران بویژه در زمینه ترجمه شگفت انگیز و باور نکردنی است. آنها خیلی بهتر از ما ترجمه می کنند. و بسیار در این زمینه فعال هستند

آنها تلاش های بسیار فراوانی درباره شناخت از جهان و دیگر کشورها و دیگر فرهنگ و مردم دارند انجام می دهند. شگفت انگیز است. او در جواب خبرنگار بی بی سی که پرسید پس چرا این اختلاف بزرگ مذهبی بین ایران و ترکیه وجود دارد گفت من چنین فکری نمیکنم و اختلاف چندانی بین سنی حنفی و شیعه جعفری نیست

ترکها حتی پیش از قدرت رسیدن امام خمینی از فقه او در مذهب حنفی استفاده می کردند مثلا در بانک داری و دیگر مسایل اقتصادی.

 

او طریقت مولوی را مرجع زبان یادگیری فارسی در ترکیه دانست

او گفت به خاطر تاریخ سازمان حکومتی عثمانی ما به ایرانیان دلبستگی داریم.

از شما دعوت می کنم گفتگوی زیر را در لینک زیر از بی بی سی نگاه کنید . نتیجه این ویدئو این است که ما باید بیشتر قدر ایران و مردم مان را بدانیم

ویدئو گفتگو اینجا

 

3 comments on “سخنان جالب پروفسور البر اورتایلی درباره ایران

  1. […] For Persian readers, an article on the Professor’s interview has been reproduced which was originally posted on the Ahura News website. […]

  2. فرید گفت:

    اما تا اونجایی که من از اون چند دقیقه اولش که دیدم متوجه شدم منظورش از جمله ” ایران برای ترکها همان نقشی دارد که یونان برای کل اروپا داشته است” این بود که همانطور که رومیان بر اروپاییان تاثیر دارند و به اشتباه میگویند یونانیان بر اروپاییان تاثیرگذار بودند این قضیه در مورد ایران هم برقراره و این اسمی است که ایرانیان بر ترکها تاثیر گذار بودند و اینطور نیست و این اشتباه است.
    نمیدونم شاید من اشتباه متوجه شدم باید دوباره ببینم!!

پاسخ دهید