زنی که فساد به ارمغان آورد

ahuranews, زنی که فساد را برای جهان به ارمغان آورد

 

هلن گرلي براون  helen gurley brown  خالق کتاب سکس و دختران مجرد، کسی است که 50 سال پیش به زنان دنیا یاد داد سکس و رابطه را پیش از ازدواج شروع کنند و با مردهای زیادی رابطه داشته باشند. او به نظر نوعی حس انتقام یا رقابت و کمبود با مردان داشت و با چاپ کتاب جنجالی سکس برای دختران مجرد، جامعه آمریکا و سپس جهان را فاسد کرد . او  توانست این رفتار را به عنوان بخشی از فرهنگ مدرن بگنجاند و با این کار بنیاد خانواده را در جهان متزلزل کرد. او جمله معروفی دارد :

دختران خوب به بهشت میروند اما دختران بد هر جا که بخواهند می روند!

با این جمله او به نوعی به بد بودن رابطه پیش از ازدواج اعتراف کرده اما می گوید دختران بد در رفتن به جهنم مختار هستند و از آنجا که او منجر به فاسد شدن جامعه جهانی شده ” جهنم” را طبق گفته خود برای خود انتخاب کرده است هر چند این جمله را برای تمسخر اندیشه ایمان به آخرت گفته بود.

خبر:

روز دوشنبه هلن گرلي براون سر دبير مجله زنان کازموپوليتن (Cosmopolitan) در 90 سالگي در شهر نيويورک از دنيا رفت.
او بيش از سي سال سر دبير اين مجله بود و از اين طريق بر زندگي زنان تاثير مي گذاشت.
اما تاثير گذاري او بر جامعه زنان سه سال پيش از آغاز کار در مجله کازموپوليتن و با نوشتن کتاب سکس و دختر مجرد شروع شد. او اين کتاب را 50 سال پيش نوشت، کتابي که محتواي آن جامعه آمريکا را به حيرت در آورد.

کتاب سکسی داستان سكس من درشهر به فارسى داستان سکسی خانم مجرد کتاب سکس ودخترمجرد کتاب سکس و دختران مجرد كتاب داستان سكسي ممنوعه سکسی دختران مجرد سکسهای اشرافی سکس اشرافی سکس ارمغان رقابتهای سکسی دخترهای خوب به بهشت میروند اما دخترهای بد به هر جا که دلشان بخواهد داستان سکسی محارم جهنم سكسي helen gurley brown اشرافی سکسی

محتوي کتاب درباره برقراري رابطه جنسي قبل از ازدواج و لذت بردن از آن بود مسئله اي که در آن زمان هنوز در جامعه آمريکا جا نيافتاده بود.
خانم براون درباره کتابش گفته بود که “مسئله جنجالي شد و چوبش را هم خوردم ، ولي ياد گرفتم باهاش کنار بيام.”
کيت وايت، سردبير کنوني کازموپوليتن معتقد است هلن برون بر جامعه زنان تاثير زيادي گذاشت.

 

کتاب سکسی داستان سكس من درشهر به فارسى داستان سکسی خانم مجرد کتاب سکس ودخترمجرد کتاب سکس و دختران مجرد كتاب داستان سكسي ممنوعه سکسی دختران مجرد سکسهای اشرافی سکس اشرافی سکس ارمغان رقابتهای سکسی دخترهای خوب به بهشت میروند اما دخترهای بد به هر جا که دلشان بخواهد داستان سکسی محارم جهنم سكسي helen gurley brown اشرافی سکسی

او گفت: “در اصل او به زنان اجازه داد تا از جنسيت خود لذت ببرند. زماني که او مشهور شد زنان هنوزدرباره جنسيت خود راحت نبودند و فکر مي کردند که اگر قبل از ازدواج رابطه جنسي برقرار کنند بايد مجازات شوند و تقاص پس دهند. آنها فکر مي کردند که دختران خوب نبايد رابطه جنسي داشته باشند. اما او گفت که دختران خوب هم بايد سکس داشته باشند. پيام او بسيار قوي بود.”
خانم براون موفق شد در يک هفته 2ميليون جلد از اين کتاب را بفروش برساند و به مدت يک سال در راس جدول بهترين کتابها قرار گيرد.
او مي گفت که تنها مردان نبايد از سکس لذت ببرند و همين طرز تفکر باعث شد کتاب او به 16 زبان و در 28 کشور ترجمه و به فروش برسد.
خانم براون در سال 1965 سه سال پس از چاپ کتاب سردبير مجله کازموپوليتن شد و تيراژ 800 هزاري مجله را به 3 ميليون برساند.
در آن زمان تمرکز مجله ها بر زنان خانه دار بود و مقاله ها درباره بزرگ کردن کودکان و رژيم غذايي نوشته مي شدند.

کتاب سکسی داستان سكس من درشهر به فارسى داستان سکسی خانم مجرد کتاب سکس ودخترمجرد کتاب سکس و دختران مجرد كتاب داستان سكسي ممنوعه سکسی دختران مجرد سکسهای اشرافی سکس اشرافی سکس ارمغان رقابتهای سکسی دخترهای خوب به بهشت میروند اما دخترهای بد به هر جا که دلشان بخواهد داستان سکسی محارم جهنم سكسي helen gurley brown اشرافی سکسی

اما خانم براون ايده هاي ديگري داشت. ايده هايي که توجه ميليونها نفر را به خود جلب کرد. او درباره سکس، زندگي اشرافي و بازيگران سينما مي نوشت.
خانم وايت مي گويد که مجله کازموپوليتن هنوز از ايده هاي هلن برون استفاده مي کند.
او گفت: “وقتي بهش فکر کنيد متوجه مي شويد که در سال 1965 زماني که او سردبير کازموپوليتن شد، اين مجله تيراژ زيادي نداشت اما او اين مجله را به يک خانه قدرت تبديل کرد. استفاده از اگوي او باعث شده که کازموپوليتن هنوز اول باشه.”
برخيها که مخالف طرز فکر او هستند مي گويند افکارش مانند دختر نوجواني بود که مدام به دنبال سکس و تخيلات سکسي مي گشت اما او معتقد بود که با اين افکار به زنان مي فهماند که چگونه از زندگي لذت ببرند.
هلن برون خود را يک فمنيست مي دانست و جمله معروفي داشت: دختران خوب به بهشت مي روند و دختران بد هر جا که دلشان مي خواهد.

کتاب سکسی داستان سكس من درشهر به فارسى داستان سکسی خانم مجرد کتاب سکس ودخترمجرد کتاب سکس و دختران مجرد كتاب داستان سكسي ممنوعه سکسی دختران مجرد سکسهای اشرافی سکس اشرافی سکس ارمغان رقابتهای سکسی دخترهای خوب به بهشت میروند اما دخترهای بد به هر جا که دلشان بخواهد داستان سکسی محارم جهنم سكسي helen gurley brown اشرافی سکسی

کتاب سکسی داستان سكس من درشهر به فارسى داستان سکسی خانم مجرد کتاب سکس ودخترمجرد کتاب سکس و دختران مجرد كتاب داستان سكسي ممنوعه سکسی دختران مجرد سکسهای اشرافی سکس اشرافی سکس ارمغان رقابتهای سکسی دخترهای خوب به بهشت میروند اما دخترهای بد به هر جا که دلشان بخواهد داستان سکسی محارم جهنم سكسي helen gurley brown اشرافی سکسی

BBC

پاسخ دهید