ممنوعیت لخت شدن زنان در پاریس

جشن لخت شدن سواحل لخت در اروپا ویدیوهای لخت کردن لباس زنان

پلیس فرانسه با فرار رسیدن فصل تابستان و گرمای هوا در اروپا از زنان پاریسی خواسته است پوشش مناسب را رعایت کنند، در غیر اينصورت با مجازاتی از جمله حبس و جریمه نقدی روبر خواهند شد.

 پلیس فرانسه دربیانیه ای ، مقررات پوشش زنان به منظور آفتاب گرفتن در هوای آزاد و یا ساحل رودخانه سن در پاریس را برای علاقه مندان بر روی سایت اینترنتی خود منتشر کرده است. پلیس فرانسه تاکید کرده است که پوشیدن لباس شنا برای زنان در ساحل رودخانه سن و آفتاب گرفتن در پارک ها ، ممنوع نیست. 

اما بیانیه پلیس فرانسه در عین حال از پوشیدن لباس شنا در پارک های گردشگری شهر هشدار داده و گفته است اینگونه لباس ها در چنین جاهایی باید مناسب با فرهنگ و نظم عمومی جامعه باشد. پلیس فرانسه تاکید کرده است که اجازه برهنه شدن را نخواهد داد و با هر گونه پوششی که اندام های تناسلی و یا سینه زنان در آن مشخص باشد ، برخورد خواهد کرد.

در بیانیه پلیس فرانسه ، مجازات متخلفان از مقررات پوشش زنان در پاریس ، یک سال حبس یا جریمه های نقدی به مقدار 38 یورو تا 3750 یورو تعیین شده است.

پاسخ دهید