قاتل سوسک حمام پیدا شد!

Scarites salinus

اگر در خانه یا خوابگاه تان سوسک دارید این سوسک از خانواده سوسکهای دونده  و شکارچی Carabidae را به خانه ببرید چون سوسک حمام را می خورد با این تفاوت که این سوسک بیماری زا نیست و عاشق توالت گه و کثافت هم نیستند 🙂

سوسک های حمام اصلا سوسک نیستند سوسری هستند.

پاسخ دهید