درمان بیماری های روحی

از دکتر حمید رضا غیاثی

غم و غصه را جدی نگیرید چون خیلی وقت ها وجود خارجی ندارند.

چند روز پیش یک خانم سی ساله مراجعه کرده بود و می گفت که اصلا حال رو حی اش خوب نیست، دچار استرس و نگرانی شدید می شود و از اتفاقاتی که در آینده ممکن است بیفتد وحشت دارد.  به شدت نا امید است و شب ها دچار مرور افکار منفی می شود و نمی تواند بخوابد و خیلی وقت ها این مسئله آنقدر تشدید می شود که باعث گریه او می شود.

با چهار عدد مگنت روی انطباق کانال های انرژی او در دست این اصلاحات انجام شد

L, +E, -D, -A+

پریشان حالی او به مدت 4 روز از بین رفت. درمان هنوز ادامه دارد.

نتیجه اخلاقی: وقتی خیلی دلمان می گیرد و فکر می کنیم خیلی تنها هستیم و دنیا روی سرمان خراب شده و زندگی خیلی سخت است و همه چیز سیاه و تاریک و نا امید کننده است و خلاصه فکر می کنیم به آخر راه و بن بست کامل رسیده ایم، یادمان باشد و یاد هم بیندازیم که :

شاید مشکلاتی هم آن بیرون وجود داشته باشد، اما بی شک متابولیسم و کانال های انرژی ما هم به هم ریخته است و از این بن بست به این سنگینی با چهار تا آهنربا هم می شود بیرون آمد

پاسخ دهید