عقاید جالب مورمون هامورمونها عقاید جالبی دارند

اهورانیوز:

6 میلیون مورمون در آمریکا هستند. یک میلیون و دویست هزار در برزیل، یک میلیون و صدهزار در مکزیک، ششصد و پنجاه هزار نفر در فیلیپین، پانصد و پنجاه هزار در شیلی، پانصدهزار در پرو و چهارصد هزار در آرژانتین پیرو دارند.

با نوشیدنی های الکلی سیگار و تنباکو چای و قهوه مخالف هستند و مصرف نمی کنند(شبیه یارسان ها و اهل حق های ایران). به چند همسری اعتقاد دارند و بشدت به عفاف اهمیت می دهند و خارج از ازدواج روابط جنسی ندارند. آنها حتی لباس زیر مخصوص دارند. شبیه کشتی و سدره  زرتشتی های ایران است . میت رامنی رقیب  جمهوری خواه اوباما که احتمال پیروزی او هم وجود دارد یک مورمون است! در صورت پیروزی اولین رییس جمهور مورمون جهان خواهد بود بدین ترتیب قدرت سیاسی مورمون ها در جهان افزایس خواهد یافت

مورمون واژه‌ای است که برای توصیف پیروان شعب مختلف جنبش قدیسان آخر الزمان بکار می‌رود. این واژه بیشتر به اعضای کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخر الزمان (که کلیسای مورمون‌ها خوانده می‌شود)، اشاره می‌کند.

این کلمه برای نخستین بار در کتاب مورمون که توسط ژوزف اسمیت در سال ۱۸۳۰ چاپ شد به کار رفت. براساس این کتاب، مورمون نام پیامبر – مورخ بومی آمریکایی است که بیشتر کتاب را گردآوری کرده‌است.این فرقه معتقد است که عیسی پس از برخاستن به آمریکا آمده و مردم انجا را هدایت نموده است.و سرگذشت تخیلی دو قوم سفید و سرخ پوست را ذکر می کند که خوب و بد بودند.که سرانجام قوم بد خوبها را منقرض نمود.در نهایت رهبر این فرقه اعتقاد داشت که توسط فرشته ای به نام مورمون عینک مخصوص و الواحی به وی داده شد تا این سرگذشت و معجزات عیسی در این سفر را بیان کند.فرشته سپس دستور انهدام الواح و عینک را داده است.این فرقه به خدا بودن عیسی و نوع پیچیده ای از تثلیث معتقد است.این گروه به تعدد زوجات معتقد است.لباس زیر مورمون ها

 

One comment on “عقاید جالب مورمون ها

  1. mehrdad گفت:

    میت رامنی رقیب اوباما یک مورمون است

پاسخ دهید